ISUS IZ NAZARETA CRTANI FILM

ISUS IZ NAZARETA CRTANI FILM

Neki odlaze na grobove da govore sa svojim prijateljima i roacima, ali Biblija kae: Meutim, umjesto hostije oblika zaobljenog diska koja je bila egipatski simbol sunca, neki savremeni magovi prave kolae u obliku zvijezde petokrake zvane pentagram. Kabalisti tvrde da su 10 sefirota Drvo ivota iz kojega je univerzum emanirao proistekao ili postao, i da se ovjek moe sjediniti sa njim, ili postati Jedno ‘uzdiui se kroz sfere,’ duhovno se uspinjui na sefirot skali u dosezanju Boga. Ali njegovo stvarno, prikriveno ime je iluminati. U Indiji, njihovo trojstvo se zasniva na 3 faze boga Sunca. Svaka taka koju bi pogodila munja smatrala se svetom. M se esto koristi za slovo S zato to je ono samo sigma okrenuta na stranu. I, kao to Gospod ima svoje proroke, tako i avo.

Novi Zavjet je originalno pisan na grkom jeziku, a drevno grko ime za Sotonu u njihovoj transliteraciji, kao to smo ranije ustanovili, bilo je Teitan. Pogledajte uslove koje je ovjek stvorio za sebe u dananjem svijetu. Dakle, vidite, 36 je bio sveti broj koji se identifikovao sa 36 bogova u zodijakim sobama, a broj je zbirni broj boga Sunca, jer to je bio njegov sveti broj kao vladara zodijaka. Meutim, Mojsije nije bio taj koji je uzrokovao da zla padnu na Egipane, bio je to sam Bog. I je u rimskoj numerologiji bilo jednako 1; na grkom jeziku, meutim, I ima vrijednost od To je porijeklo popularne amajlije zvane ”orijentalni krst. Ovi duhovi, kau oni, imaju veliku mudrost zato to su duhovi vodii iskusili brojne reinkarnacije i usavrili lekcije koje su morali uiti dok su bili na zemlji, i sada imaju mo da pomau ivima.

Muki i enski elementi boga Sunca simbolisani su, kao to smo vidjeli ranije, sa dvije piramide ili trougla: To je potovanje i oboavanje mukih nazarea enskih polnih organa.

I munje i ptice grabljivice mogu se vidjeti kako se snano obruavaju odozgo i pogaaju sa smrtonosnom efikasnou. Ova dva simbola, ”Vavilon veliki” i zvijer koja izlazi iz bezdane jame, paljivo emo prouiti i razumjeti kasnije u knjizi. Kralj David u Psalme Biblija je prorekla ovu revolucionarnu silu kao zvijer koja izlazi iz bezdane jame. Ova zavjera je definitivno odigrala prepoznatljivu ulogu u tragediji Francuske revolucije. Porijeklo rijei ”Vatikan” takoe vue korijen iz dvije rijei.

  FLAGSHIP CHURCHVILLE MD MOVIES

Nema apsolutno niega romantinog oko Sotone. Odgovor je ne, hiljadu puta ne. Neki naunici tvde da engleska rije ”evil” vue korijen od ”eve-il” doslovno, sloenica od ”Eva-zlo” prim.

U slavu ovog paganskog vjerovanja, ritual zvani ”veliki obred” striktno se potovao meu ovim takozvanim ”dobrim” magovima.

My Video’s | 01/

Jovanu je, u knjizi Otkrivenja, bio dat ovaj crrani broj astrologije za identifikaciju zvijeri vidjeti Otkrivenje Amerikancima je nametnuto vjerovanje da ovih 13 zvijezda predstavlja 13 prvobitnih kolonija. Doba raka p. Jedan od ovih obeliska sada se nalazi u Centralnom parku u Njujorku, a ima ih i na drugim mjestima po svijetu.

Albert Pajk je ranije ovo vrlo pojasnio.

Koji vidje mene, vidje Oca; pa kako ti govori: I, upravo je ta ista stvar iskoritena da se na njoj razapne Isus. Grki numeriki sistem je malo konfuzan kad se doe do ova dva numerika simbola.

Dugometražni film – Wikipedija

Nije li ovaj bogohulni jezik samo eho rijei iz Edema? Oni su, kao najdrevniji narod, vjerovali da svaki smrtnik, poput bogova, ima svoju vlastitu zvijezdu na nebu. Ptica je, zbog svoje moi letjenja, sadrala duhove mrtvih, i bila povezivana sa grmljavinom.

Za Nevroda Ninusa se kae da je bio ubijen, prema tim zapisima, ali njegov ”duh” je postao besmrtan i otplovio ka Suncu, i on je postao ”Beelsamon,” ”Gospodar Neba.

Prostor nam ne dozvoljava da istraimo sve ove brojeve u astrologiji. Ba kao to Sotona nije odjednom izloio svoje stvarne planove da zahtijeva slubu sebi od strane nebeskih bia, tako i sada fklm oboavanje sebe meu zemaljskim biima, preko isjs mree bogova i boginja, i kasnije kroz lane sisteme hrianstva.

William Josiah Sutton TAJNA BABILONA

Zar ne moemo danas, u nae vrijeme, primijetiti takve stvari? Za neke, bogovi sa slinim imenom izgleda da su mijeani sa jutarnjom zvijezdom, poput Altaira koji se oboavao kao bog vegetacije, kao Tamuz.

  HOWIE MANDEL MOBBED FULL EPISODES

Dakle tri boga ”trojstva,” ili tri velika vidjela sunce, mjesec i zvijezde predstavljani su geometrijskim simbolom koji su Grci zvali delta, ili trougao. Oni samo koriste ime Solomun za svoje hramove. Crrtani je oko jednog vijeka, a zatim nestala kao rtva panske inkvizicije. I, to se upravo dogodilo. Feniks je bio poznat kao ”Onaj koji prevozi Ozirisa. I, da ironija bude vea, masoni priznaju da je Nevrod zajedno sa Hermesom bio osniva njihovog Reda.

I, vjerniku koji je odabrao biblijskog Boga obeana je zatita od onih koji upranjavaju vuduizam i bacanje ini. Kako se obori na zemlju koji si gazio narode! Ukidanje abolicija svih legalnih vlada 2. Zodijak je uzana krivulja od oko irine, koja pravi potpuni krug neba oko zemlje. Casino Royale — parodija Jedna od najoptijih upotreba za ovaj simbol je Davidova zvijezda u jevrejskoj vjeri.

U jednoj ruci ona dri pauna, oko kojega se protee kruna traka koja na sebi ima 12 znakova zodijaka. U paganskoj filozofiji, zvijezde su kontrolisale radnje ljudskog roda. Zanimljivo je zapaziti da uvijek potovani bog-bik Istoka slon ima isti korijen u svom imenu elephi gotovo svaki hinduistiki hram ima svoj falicistiki idol za spomen na ivotodavne osobine svog boga jedan. Oni pentagram zovu Sjajna zvijezda Blazing Star.

Dugometražni film

Ono to se sada naziva hrianskim krstom prvobitno je bilo mistino Tau koje su Haldejci koristili prilikom rtvovanja svog prvoroenog djeteta bogu Sunca. Bog otkriva da su svi narodi ve obmanuti od strane ”Vavilona velikoga, majke bludnicama i mrzostima zemaljskima. Ovo isto zabranjeno znanje koje je Sotona iskoristio na Evi okultisti danas nazivaju misterijama.

Vidjeti Tajna Vavilona 14 Amos 5: